Ελληνικό Ερευνητικό Δίκτυο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών

Ποι@ είμαστε

Το νεοσυσταθέν Ελληνικό Ερευνητικό Δίκτυο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών/ Greek Digital Humanities Research Network (@DH_GR) αποτελεί μια πρωτοβουλία ερευνητών/τριών και επαγγελματιών που ασχολούνται με την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση των ψηφιακών μεθοδολογιών και εργαλείων στις ανθρωπιστικές επιστήμες στον ή/και για τον ελληνόφωνο χώρο. Πρόκειται για ένα ανοικτό, συλλογικό, αυτοοργανωμένο και αυτοδιοικούμενο δίκτυο με στόχο την επικοινωνία, συνεργασία και ανάπτυξη των ελληνικού και ελληνόφωνου χώρου των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Η ιδέα για το δίκτυο ξεκίνησε με αφορμή κάποιες αρχικές συζητήσεις στην Αθήνα, στις αρχές του 2018, μεταξύ των μελών της συντονιστικής ομάδας, σχετικά με την ανάγκη ανεξάρτητων συνεργατικών πρωτοβουλιών στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα και τις ελληνόφωνες κοινότητες, ώστε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή νέων ερευνητών και ερευνητριών και να διευρυνθεί το πεδίο προς νέες ομάδες κοινού στον ψηφιακό πολιτισμό.

Από αυτές τις πρώτες συζητήσεις προέκυψε η συντονιστική ομάδα και οι πρώτες κατευθυντήριες γραμμές του δικτύου, στις οποίες βασίστηκε και η λειτουργία του δικτύου στην αρχική του φάση. Οι εργασίες του Δικτύου συστηματοποιήθηκαν τα έτη 2021-22, όπου και δημιουργήθηκε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των τότε μελών, προκειμένου να υποβληθεί μια πρόταση συμμετοχής στη δράση «Bridges awards » /«Γέφυρες επιστημονικών δικτύων» στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (η δράση κρίθηκε εν τέλει άγονη). Κατά το 2023 το Δίκτυο έλαβε το MGSA Innovation Award για τη διεξαγωγή της πρώτης δια ζώσης συνάντησης εργασίας των έως τώρα μελών του καθώς και τη σύσταση καταστατικού και σωματείου.

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια κοινότητα συνεργασίας και δράσης που είναι ανοιχτή σε όσες και όσους ενδιαφέρονται για το πεδίο, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου, τεχνικών γνώσεων ή ακαδημαϊκής/επαγγελματικής θέσης. Η συμμετοχή στο δίκτυο είναι ανοιχτή και βασίζεται στην εθελοντική εργασία και συμμετοχή.

el