Ελληνική ορολογία για Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Με στόχο την υποστήριξη της παραγωγής ελληνόφωνης βιβλιογραφίας στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και της ενίσχυσης της διεπιστημονικής συζήτησης για θέματα του πεδίου στα ελληνικά, το Δίκτυο επιχειρεί για πρώτη φορά την καταγραφή και παραγωγή μιας συστηματοποιημενης ελληνικής ορολογίας που χρησιμοποιούν οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες με σκοπό τη συγκέντρωση, δόμηση και τυποποίηση, με εθνικά και διεθνή εργαλεία και τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού.

Επιπλέον, το Δίκτυο καταγράφει για πρώτη φορά την ήδη υπάρχουσα ελληνόγλωσση σχετική βιβλιογραφία και τα υπάρχοντα μεθοδολογικά εργαλεία σε μια ανοιχτά προσβάσιμη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων Zotero. Οι δυο αυτές εργασίες συνδέονται οργανικά, καθώς η ελληνόγλωσση βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ως βάση για τη σύνταξη τής ορολογίας.

el