Ελληνική βιβλιογραφία για Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Με στόχο την υποστήριξη της παραγωγής ελληνόφωνης βιβλιογραφίας στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και της ενίσχυσης της διεπιστημονικής συζήτησης για θέματα του πεδίου στα ελληνικά, τα μέλη του Δικτύου καταγράφει για πρώτη φορά την ήδη υπάρχουσα ελληνόγλωσση σχετική βιβλιογραφία και τα υπάρχοντα μεθοδολογικά εργαλεία σε μια ανοιχτά προσβάσιμη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων Zotero.

Επίσης εργάζεται για την παραγωγή μιας συστηματοποιημενης ελληνικής ορολογίας που χρησιμοποιούν (και) οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες με σκοπό τη συγκέντρωση, δόμηση και τυποποίηση των όρων, με εθνικά και διεθνή εργαλεία και τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού. Οι δυο αυτές εργασίες συνδέονται οργανικά, καθώς η ελληνόγλωσση βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ως βάση για τη σύνταξη τής ορολογίας, επιπλέον με άλλους πόρους.

ομάδα εργασίας: Καλλιόπη Κοντιζα, Στέλιος Χρονόπουλος, Χριστίνα Καμποσιόρη, Αννα-Μαρία Σιχάνη

el