Εναρκτήρια συνάντηση Δικτύου 1 Ιουλίου 2024, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 10πμ-5μμ

Η εναρκτήρια συνάντηση του Ελληνικού Ερευνητικού Δικτύου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, με την ευγενική υποστήριξη της MGSA (Innovation Grant), αποσκοπεί στην γνωριμία των μελών του Δικτύου (καθώς πρόκειται για την πρώτη συνάντηση (με φυσική παρουσία) των μέχρι τώρα μελών του Δικτύου), την γνωριμία και ένταξη και άλλων μελών στις δράσεις του Δικτύου, στην επικαιροποίηση των στόχων …

el